Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

1ο ΕΠΑΛ Ρόδου

Δράση: Διδακτικές Παρεμβάσεις βασισμένες σε Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές (Άξονας 1: Διδασκαλία-Μάθηση-Αξιολόγηση) Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης: Βασιλείου Γεώργιος, Βογιατζής Γεώργιος, Δαριβάκη Αικατερίνα Εμμανουήλ Σταμάτιος, Μαστρογιωργάκη Μελπομένη

Συντονίστρια: Μαστρογιωργάκη Μελπομένη

Στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματισμένης δράσης με τη συνεργασία εκπαιδευτικών του σχολείου μας εφαρμόσθηκε με επιτυχία μια διδακτική παρέμβαση στους/στις μαθητές/τριες της Α′ Λυκείου για τη Φυσική (2ος Ν. Νεύτωνα) βασισμένη στο πλαίσιο της μάθησης μέσω των πρακτικών των Φυσικών Επιστημών με στόχο την ενεργό συμμετοχή και την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις πρακτικές καθώς και τη διαμόρφωση θετικής στάσης έναντι των Φυσικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό οι δραστηριότητες του οποίου επέτρεψαν στους/στις μαθητές/τριες να επεξεργασθούν τις ιδέες τους για το πρόβλημα που τους τέθηκε σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας και ολόκληρης της τάξης, να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν διερευνήσεις για να απαντήσουν σε αυτά. Εξοικειώθηκαν στη χρήση των πρακτικών της ανάλυσης-επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων, της χρήσης μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης και της εμπλοκής σε επιχειρηματολογία που εδράζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Υποστηρίχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μοντελοποίησαν τις εφαρμοζόμενες πρακτικές. Για την αξιολόγηση της δράσης αναπτύχθηκαν: (α) εργαλείο παρατήρησης μαθήματος για τους δυο εκπαιδευτικούς που λειτούργησαν ως κριτικοί παρατηρητές με στόχο να αποτυπωθεί ο βαθμός επιτυχίας της δράσης και (β) φύλλο αξιολόγησης διδασκαλίας από τους/τις μαθητές/τριες με στόχο να αποτυπωθούν οι εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 της ομάδας παρακολούθησαν εξ’ αποστάσεως σεμινάριο που διοργανώθηκε με την καθοδήγηση του ΣΕΕ ΠΕ04 Δωδεκανήσου με θέμα την «αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στη διδασκαλία των Φ.Ε.» οι οποίοι και αξιοποίησαν τη σχετική εμπειρία που αποκόμισαν στην υλοποίηση της δράσης. Το υλικό που αναπτύχθηκε αναρτήθηκε στο e-class (ΠΣΔ) (https://eclass03.sch.gr/courses/1040040300/ ) με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στην Κοινότητα. Οι περισσότεροι/ρες μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες και ανέπτυξαν θετική στάση έναντι του μαθήματος. Επέδειξαν μεταγνώση όσον αφορά στην αλλαγή των αντιλήψεών τους αλλά και στη στάση τους σε επόμενη συμμετοχή τους σε ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί-κριτικοί παρατηρητές δήλωσαν ότι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που εφαρμόσθηκε επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι, προήχθησαν εύστοχα οι βασικές ιδέες του μαθήματος και επιλύθηκαν απορίες. Άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου βρήκαν την εφαρμοζόμενη παρέμβαση ενδιαφέρουσα και δήλωσαν ότι θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στη διδασκαλία των δικών τους αντικειμένων. Το υλικό που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο εδώ .


Δράση: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων (Άξονας: Σχολείο και κοινότητα) Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης:Ζησοπούλου Αγάθη, Καραμήτσας Ιωάννης, Κουτσάφτης Αντώνιος,Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Στουπάκης Μιχαήλ

Συντονιστής: Μιχαλόπουλος Βασίλειος

Η εν λόγω Σχολική Δράση, εντάχθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας του σχολείου μας με άλλους φορείς, όπως η εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. Φιλοδοξεί να μειώσει την Διακινδύνευση μέσω της ανάπτυξης της Ικανότητας του μαθητικού πληθυσμού. Αποτελείται από τρεις κύκλους: Πρώτων Βοηθειών, Αντιμετώπισης Καταστροφών και Υλοποίησης Ασκήσεων, Αξιολόγησης και σύνταξης Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών.

Η παρουσίαση της δράσης διαθέσιμη εδώ.

Ένα βίντεο της δράσης


Δράση: Εξοικείωση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων-κηδεμόνων με το σχολικό περιβάλλον και την εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν  (Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας)

Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης: Δαριβάκη Αικατερίνη, Κεφαλάκης Παύλος, Λαμπρούσης Γεώργιος, Μαντρατζή Χριστίνα, Παράσχου Αναστασία, Πρίντζιου Βασιλική

Συντονιστής: Κεφαλάκης Παύλος

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές – μαθήτριες του σχολείου μας ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει ο κανονισμός κατηγοριοποιήθηκαν σε άξονες, όπως Λειτουργία του Σχολείου, Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου, Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. Ο κανονισμός αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές-μαθήτριες και γονείς-κηδεμόνες) για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η αξιολόγηση που ακολούθησε μετά την κατάρτιση του κανονισμού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θεωρείται πλήρης σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο των προτάσεών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή. Πραγματοποιείται παρακολούθηση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού και γίνεται καταγραφή των σημείων που χρήζουν βελτίωσης σε μελλοντικό σχέδιο δράσης. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει κοινοποιηθεί στα μέλη της σχολικής κοινότητας και είναι προσβάσιμος από το δικτυακό τόπο του σχολείου μας στη διεύθυνση https://bit.ly/3bcJF9m


Δράση: Ειρηνικό Σχολείο  (Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών)

Ομάδα δράσης: Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, Συντιχάκη Γεωργία, Τσομπάνη Άννα Μαρία, Χαδουλίτση Βασιλική

Συντονίστρια: Τσομπάνη Άννα Μαρία

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές – μαθήτριες του σχολείου μας μια ταινία και το σχετικό video clip με θέμα το σχολικό εκφοβισμό. Οι δημιουργίες βραβεύτηκαν στα πλαίσια του 10ου διανησιωτικού Φεστιβάλ CINEμάθεια. Λεμπτομέρειες εδώ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ενημέρωση-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

Νέα από το esos.gr

esos.gr - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
1o ΕΠΑ.Λ ΡΟΔΟΥ
 Κλαυδιού πέπερ 1, Ρόδος
Τ.Κ. 85100
Τηλέφωνο : 22410-21545
Fax. : 22410-77201
Email. : mail@1epal-rodou.dod.sch.gr

Vinaora Visitors Counter

150368
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
115
866
148772
2320
5472
150368

Your IP: 10.2.5.13
Server Time: 2024-06-21 01:37:28

Copyright © 2024 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου Rights Reserved.