Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

1ο ΕΠΑΛ Ρόδου

Πρόσφατα άρθρα

Δράση: Διδακτικές Παρεμβάσεις βασισμένες σε Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές (Άξονας 1: Διδασκαλία-Μάθηση-Αξιολόγηση) Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης: Βασιλείου Γεώργιος, Βογιατζής Γεώργιος, Δαριβάκη Αικατερίνα Εμμανουήλ Σταμάτιος, Μαστρογιωργάκη Μελπομένη

Συντονίστρια: Μαστρογιωργάκη Μελπομένη

Στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματισμένης δράσης με τη συνεργασία εκπαιδευτικών του σχολείου μας εφαρμόσθηκε με επιτυχία μια διδακτική παρέμβαση στους/στις μαθητές/τριες της Α′ Λυκείου για τη Φυσική (2ος Ν. Νεύτωνα) βασισμένη στο πλαίσιο της μάθησης μέσω των πρακτικών των Φυσικών Επιστημών με στόχο την ενεργό συμμετοχή και την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις πρακτικές καθώς και τη διαμόρφωση θετικής στάσης έναντι των Φυσικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό οι δραστηριότητες του οποίου επέτρεψαν στους/στις μαθητές/τριες να επεξεργασθούν τις ιδέες τους για το πρόβλημα που τους τέθηκε σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας και ολόκληρης της τάξης, να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν διερευνήσεις για να απαντήσουν σε αυτά. Εξοικειώθηκαν στη χρήση των πρακτικών της ανάλυσης-επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων, της χρήσης μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης και της εμπλοκής σε επιχειρηματολογία που εδράζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Υποστηρίχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μοντελοποίησαν τις εφαρμοζόμενες πρακτικές. Για την αξιολόγηση της δράσης αναπτύχθηκαν: (α) εργαλείο παρατήρησης μαθήματος για τους δυο εκπαιδευτικούς που λειτούργησαν ως κριτικοί παρατηρητές με στόχο να αποτυπωθεί ο βαθμός επιτυχίας της δράσης και (β) φύλλο αξιολόγησης διδασκαλίας από τους/τις μαθητές/τριες με στόχο να αποτυπωθούν οι εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 της ομάδας παρακολούθησαν εξ’ αποστάσεως σεμινάριο που διοργανώθηκε με την καθοδήγηση του ΣΕΕ ΠΕ04 Δωδεκανήσου με θέμα την «αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στη διδασκαλία των Φ.Ε.» οι οποίοι και αξιοποίησαν τη σχετική εμπειρία που αποκόμισαν στην υλοποίηση της δράσης. Το υλικό που αναπτύχθηκε αναρτήθηκε στο e-class (ΠΣΔ) (https://eclass03.sch.gr/courses/1040040300/ ) με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στην Κοινότητα. Οι περισσότεροι/ρες μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες και ανέπτυξαν θετική στάση έναντι του μαθήματος. Επέδειξαν μεταγνώση όσον αφορά στην αλλαγή των αντιλήψεών τους αλλά και στη στάση τους σε επόμενη συμμετοχή τους σε ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί-κριτικοί παρατηρητές δήλωσαν ότι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που εφαρμόσθηκε επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι, προήχθησαν εύστοχα οι βασικές ιδέες του μαθήματος και επιλύθηκαν απορίες. Άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου βρήκαν την εφαρμοζόμενη παρέμβαση ενδιαφέρουσα και δήλωσαν ότι θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στη διδασκαλία των δικών τους αντικειμένων. Το υλικό που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο εδώ .


Δράση: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων (Άξονας: Σχολείο και κοινότητα) Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης:Ζησοπούλου Αγάθη, Καραμήτσας Ιωάννης, Κουτσάφτης Αντώνιος,Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Στουπάκης Μιχαήλ

Συντονιστής: Μιχαλόπουλος Βασίλειος

Η εν λόγω Σχολική Δράση, εντάχθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας του σχολείου μας με άλλους φορείς, όπως η εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. Φιλοδοξεί να μειώσει την Διακινδύνευση μέσω της ανάπτυξης της Ικανότητας του μαθητικού πληθυσμού. Αποτελείται από τρεις κύκλους: Πρώτων Βοηθειών, Αντιμετώπισης Καταστροφών και Υλοποίησης Ασκήσεων, Αξιολόγησης και σύνταξης Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών.

Η παρουσίαση της δράσης διαθέσιμη εδώ.

Ένα βίντεο της δράσης


Δράση: Εξοικείωση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων-κηδεμόνων με το σχολικό περιβάλλον και την εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν  (Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας)

Σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδα δράσης: Δαριβάκη Αικατερίνη, Κεφαλάκης Παύλος, Λαμπρούσης Γεώργιος, Μαντρατζή Χριστίνα, Παράσχου Αναστασία, Πρίντζιου Βασιλική

Συντονιστής: Κεφαλάκης Παύλος

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές – μαθήτριες του σχολείου μας ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει ο κανονισμός κατηγοριοποιήθηκαν σε άξονες, όπως Λειτουργία του Σχολείου, Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου, Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. Ο κανονισμός αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές-μαθήτριες και γονείς-κηδεμόνες) για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η αξιολόγηση που ακολούθησε μετά την κατάρτιση του κανονισμού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θεωρείται πλήρης σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο των προτάσεών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή. Πραγματοποιείται παρακολούθηση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού και γίνεται καταγραφή των σημείων που χρήζουν βελτίωσης σε μελλοντικό σχέδιο δράσης. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει κοινοποιηθεί στα μέλη της σχολικής κοινότητας και είναι προσβάσιμος από το δικτυακό τόπο του σχολείου μας στη διεύθυνση https://bit.ly/3bcJF9m


Δράση: Ειρηνικό Σχολείο  (Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών)

Ομάδα δράσης: Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, Συντιχάκη Γεωργία, Τσομπάνη Άννα Μαρία, Χαδουλίτση Βασιλική

Συντονίστρια: Τσομπάνη Άννα Μαρία

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές – μαθήτριες του σχολείου μας μια ταινία και το σχετικό video clip με θέμα το σχολικό εκφοβισμό. Οι δημιουργίες βραβεύτηκαν στα πλαίσια του 10ου διανησιωτικού Φεστιβάλ CINEμάθεια. Λεμπτομέρειες εδώ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ενημέρωση-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

Νέα από το esos.gr

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πραγματοποίησε σήμερα προφορικό διάβημα προς τον Υπηρεσιακό Υπουργό Παιδείας, κ.Χρήστο Κίττα, για τα δικαιώματα των μαθητών και των φοιτητών, με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη Δευτέρα, με την πτώση της Τράπεζας Θεμάτων, αλλά και τον προσδιορισμό των εκλογών εν μέσω εξεταστικής περιόδου στα Πανεπιστήμια. Η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που επισκέφθηκε τον Υπουργό νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, εξέφρασε την στήριξή της στους μαθητές, για την απίστευτη ταλαιπωρία τους, και τόνισε πως είναι ανεπίτρεπτο να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα σε ένα οργανωμένο κράτος. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη προκειμένου να μην επιβαρυνθούν από αντίστοιχα προβλήματα οι τελειόφοιτοι...

  • Πρώτη  (τυπικά) και κρίσιμη  είναι η αυριανή συνεδρίαση ων 6 εκλεγμένων εσωτερικών μελών , για την ανατροπή της ισοψηφίας 3-3 και τη ανάδειξη των 5 εξωτερικών μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες του esos: Παρά τις συνεχείς διαβουλεύσεις  των τελευταίων ημερών, μεταξύ των δύο πλευρών,  δεν διαφάνηκε κοινό σημείο σύγκλισης. Επίσης η   απευθείας διαβούλευση  μεταξύ των δύο διεκδικητών της θέσης του Πρύτανη   Νίκου Θωμαϊδη  και Γερ. Σιάσου δεν  απέδωσε "καρπούς". Ετσι εάν τελικά στην  αυριανή  συνεδρίαση των 6 εκλεγμένων εσωτερικών μελών επικρατήσει η ισοψηφία 3-3  απομένουν δύο συνεδριάσεις ακόμη, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι και τις 10 Ιουνίου . Εάν μέχρι αυτή την ημερομηνία δεν ανατραπεί η ισοψηφία, με...

  • "Γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία των παιδιών που δίνουν εξετάσεις, των οικογενειών τους, την πίεση, το άγχος, και πραγματικά πιστεύω ότι μόνο αρρωστημένα μυαλά θα μπορούσαν να οργανώσουν μία τέτοια επίθεση". Το σχόλιο αυτό έκανε η πρώην υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σήμερα στον Σκάϊ, αναφερόμενη στην «κατάρρευση»  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων και σημείωσε τα εξής: Απέτυχαν όμως. Οι εξετάσεις για την Γ’ λυκείου ολοκληρώθηκαν, υπήρξαν δικλείδες και συστήματα ασφαλείας γι’ αυτό και, παρά τις καθυστερήσεις, διεκπεραιώθηκαν οι εξετάσεις. Αυτό που θεωρώ θλιβερό είναι το γεγονός ότι, αντί όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτή την οργανωμένη επίθεση κατά της εκπαίδευσης, κατά της εκπαιδευτικής κοινότητας, κατά των παιδιών μας, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτή...

1o ΕΠΑ.Λ ΡΟΔΟΥ
 Κλαυδιού πέπερ 1, Ρόδος
Τ.Κ. 85100
Τηλέφωνο : 22410-21545
Fax. : 22410-77201
Email. : mail@1epal-rodou.dod.sch.gr

Vinaora Visitors Counter

084759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
129
435
83361
4189
1794
84759

Your IP: 10.2.5.13
Server Time: 2023-05-31 23:05:10

Copyright © 2023 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου Rights Reserved.